jun 20, 2024
Džordža Vašingtona 12, 11000 Beograd
MUZIKA

KONCERT NAJBOLJIH MLADIH PIJANISTA IZ MAKEDONIJE

U okviru projekta regionalne kulturne saradnje, sa velikim zadovoljstvom predstavljamo mlade pijaniste Republike Makedonije, najbolje učenike i studente muzičke škole DMBUC “Ilija Nikolovski-Luj” i Fakulteta muzičke umetnosti u Skoplju, iz klase profesora Kristijana Karovskog.

Beogradski koncert mladih pijanista iz Makedonije održaće se u ponedeljak, 16. maja 2016. u 20 časova u koncertnoj sali Centra lepih umetnosti Gvarnerius.

Program: Šopen, Skrjabin, List, Brams, Prokofjev, Šostakovič, Čajkovski

Na koncertu će nastupiti deset sjajnih mladih umetnika:

Labina Pop Dučeva, Anastasija Kočeva, Damjan Mileski, Njomza Džaferi, Ivana Janaќieva, Amina Nikočeviќ, Todor Spandžov, Matej Nikoljski, Viktorija Miteska i Mimica Dučeva.

Labina Pop-Dučeva, rođena u Geteborgu (Švedska), učenica je 8. razreda na DMBUC „Ilija Nikolovski-Luj“ u klasi prof. Liljane Karovske. Osvojila je drugo mesto na državnom takmičenju u Makedoniji. Učestvovala je na klavirskom seminaru Romanovih u Ohridu. Redovno učestvuje na koncertnim turnejama klase prof. Kristijana Karovskog širom Makedonije.

Anastasija Kočeva osnovno muzičko obrazovanje započinje u klasi prof. Ane Karovske a završava u klasi prof. Kristijana Karovskog. Učestvuje na međunarodnom seminaru Romanovih. Dobitnik je treće nagrade na državnom takmičenju u Skoplju, druge nagrade na Međunarodnom takmičenju u Đevđeliji. Srednje obrazovanje nastavlja u klasi prof. Kristijana Karovskog. Sa klasom nastupa na koncertima u Skoplju, Kavadarcima, Đevđeliji i na Ohridu. Trenutno je četvrta godina na DMBUC „Ilija Nikolovski-Luj“.

Damjan Mileski osnovno muzičko obrazovanje stiče na Ohridu u klasi prof. Ane Buloske Rilkoske. Srednje muzičko obrazovanje nastavlja na DMBUC „Ilija Nikolovski-Luj“ u Skoplju, u klasi prof. Kristijana Karovskog. Dobitnik je brojnih nagrada od kojih se izdvajaju: prva nagrada na takmičenju u Aranđelovcu, druga nagrada u Skoplju, druga nagrada u Kavadarcima. Učestvuje na koncertnim turnejama u okviru klase prof. Kristijana Karovskog širom Makedonije.

Njomza Džaferi je studentkinja prve godine Fakulteta muzičke umetnosti u klasi prof. Kristijana Karovskog. Dobitnica je brojnih nagrada na muzičkim takmičenjima, koncertima, seminarima, master klasovima i festivalima. Od značajnijih nastupa izdvajaju se njeno učešće na međunarodnom festivalu u Kuala Lumpuru u Maleziji, kao i učešće na master klasovima kod profesora: Arbo Valdma, Natalia Troull i Song Siheng. Dobitnica je prve nagrade na petom Međunarodnom takmičenju klasične muzike u Prištini; prve nagrade na IX međunarodnom takmičenju „Davorin Jenko“ u Beogradu (piano solo); prva nagrada na pedesetom i pedeset prvom državnom takmičenju mladih muzičara u Skoplju. Učestvovala je na seminaru u Prizrenu, gde je putem audicije, dobila stipendiju za koncerte i master klasove u Kastrokaru u Italji, kod prof. M-r Pierluigi Di Tella.
Nastupala je u Skoplju, Ohridu, Kavadarcima, Đevđeliji, Prizrenu, itd.

Ivana Janaќieva osnovno muzičko obrazovanje stiče u Kavadarcima u klasi prof. Ane Arangelove. Srednje muzičko obrazovanje nastavlja u klasi prof. Snežane Anastasove Čadikovske. Trenutno je studentkinja Fakulteta muzičke umetnoti u Skoplju u klasi prof. Kristijana Karovskog.
Dobitnica je brojnih nagrada od kojih su najznačajnije: specijalna nagrada na takmičenju u Skoplju, Laureat na takmičenju u Nišu (klavirski duo), druga nagrada na takmičenju u Beogradu, treća nagrada na „Ohridskim biserima“ i treća nagrada na takmičenju u Perniku, u Bugarskoj. 2014. je nastupala sa Makedonskom filharmonijom, održala je veliki broj resitala u Skoplju i Kavadarcima i redovno učestvuje na koncertnim turnejama sa klasom profesora Kristijana Karovskog širom Makedonije (Ohrid, Skolje, Kavadarci, Đevđelija).

Amina Nikočeviќ je učenica četvrte godine u klasi prof. Kristijana Karovskog. Dobitnica je brojnih nagrada: Laureat na državnom takmičenju u Bitolju, prva nagrada na međunarodnom takmičenju u Aranđelovcu, prva nagrada na međunarodnom takmičenju “Davorin Jenko” u Beogradu, treća nagrada na takmičenju u Ohridu, prva nagrada na međunarodnom takmičenju u Perniku (Bugarska), Laureat na međunarodnom takmičenju u Strugi, treća nagrada na međunarodnom takmičenju ”Città di Barletta“ u Italiji.

Todor Spandžov počeo je da svira klavir kod prof. Vesne Arangelove. Kao njen učenik ostvaruje mnogobrojne nastupe i osvaja mnoge nagrade. Srednje muzičko obrazovanje stiče na DMBUC „Ilija Nikolovski-Luj“ u Skoplju, u klasi prof. Kristijana Karovskog.
Nagrade:
2006. godine – prva nagrada na Međunarodnom takmičenju „Davorin Jenko“ u Beogradu; 2007. godine – druga nagrada na Međunarodnom takamičenju u Perniku, Bugarska; 2008. godine – prva nagrada – Laureat solo i prva nagrada – Laureat u klavirskom duu sa Aleksandrom Taševim na Međunarodnom takmičenju „Jezerski Biseri“ u Strugi, Makedonija; 2009. godine – prva nagrada solo i druga nagrada u klavirskom duu sa Ivanom Janaќievom na Međunarodnom takmičenju „Davorin Jenko“ u Beogradu; 2010. godine – kao učenik prof. Ane Arangelove osvojio drugu nagradu solo i prvu nagradu u klavirskom duu sa Ivanom Janaќievom na Međunarodnom takmičenju u Nišu; 2011. godine – osvaja I nagradu na državnom takmičenju organizovanom od strane udruženja pedagoga pijanista u Republici Makedoniji; 2015. godine – osvaja I nagradu – Laureat na Međunarodnom takmičenju „Davorin Jenko“ u Beogradu.

Nastupao je na manifestaciji „200 godina Šopena“ (u organizaciji poljske ambasade u Skoplju), u Makarskoj (Hrvatska), EPTA u Skoplju 2010, 2011, KMK-Kavadarci 2010. (gde u kategoriji klavirskog dua osvaja I mesto).
Redovno učestvuje na turnejama po Makedoniji, organizovanim u okviru klase prof. Karovskog, koje se tradicionalno završavaju koncertom u crkvi Sv. Sofije, u Ohridu 24. maja, na dan makedonskih i sveslovenskih prosvetitelja i učitelja Ćirila i Metodija, pod pokroviteljstvom Makedonske pravoslavne crkve i „Ohridskog Leta“.

Matej Nikoljski je apsolvent Fakulteta Muzičkih Umetnosti u Skoplju u klasi prof. Kristijana Karovskog. Dobitnik je brojnih priznanja i nagrada od kojih su najznačajnije tri nagrade na međunarodnom takmičenju komplementarnog klavira u Nišu (jedna prva i dve treće), kao i prva nagrada na republičkom takmičenju u Skoplju.

Viktorija Miteska je rođena u Ohridu. Trenutno je učenica četvrte godine srednje muzičke škole „Ilija Nikolovski-Luj“, u klasi prof. Liljane Karovske. Usavršavala se u inostranstvu: u Austriji kod prof. Markusa Širmera, na Kosovu kod prof. Jaromira Klepača (Češka), prof. Desara Sulejmanija (Albanija), Endre Hegedusa (Mađarska). Ostvarila je brojne nastupe u okviru kamernih sastava – sa kamernim orkestrom pod rukovodstvom dirigenta Le Fi Fi, u duetu sa violončelom, sa solo pevačima a najčešće nastupa solo.

Mimica Dučeva osnovno muzičko obrazovanje stiče u Đevđeliji u klasi prof. Ljubice Uliševe. Srednje muzičko obrazovanje nastavlja na DMBUC „Ilija Nikolovski-Luj“ u Skoplju, u klasi prof. Kristijana Karovskog. Dobitnica je brojnih državnih i međunarodnih nagrada od kojih se izdvajaju: druga nagrada na „Ohridskim biserima“, Laureat takmičenja u Vranju, prva nagrada na takmičenju u Beogradu i na državnom takmičenju u Skoplju. Učestvuje na koncertnim turnejama u okviru klase prof. Kristijana Karovskog širom Makedonije.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video
X