maj 23, 2024
Džordža Vašingtona 12, 11000 Beograd

Ustanova kulture Gvarnerijus

Ustanova kulture od nacionalnog značaja

Džordža Vašingtona 12, 11000 Beograd

+381 11 33 46 807

Matični broj: 17135899
PIB: 101511558
Šifra delatnosti: 9004
Naziv delatnosti: Rad umetničkih ustanova

Broj poslovnog računa: 190-1460-69
kod JUBMES banke a.d. Beograd

Pišite nam
Contact Form
X