maj 23, 2024
Džordža Vašingtona 12, 11000 Beograd

Članovi upravnog odbora su: 

Predsednik – Bojan Suđić, dirigent i redovni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu
Član – mr Dragana Branislava Radaković, operska pevačica, vanredni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu
Član – Milivoje Veljić, pijanista
Član – Ljubica Solunac, muzikolog
Član – Miroslav Tasić, dipl. pravnik, predstavnik zaposlenih.

Članovi Nadzornog odbora su:

Predsednik – Milan Miladinović, dipl. arhitekta
Član – Damjana Njegić, dipl. muzikolog
Član – Vesna Vujič, dipl. pravnik, iz reda zaposlenih.

X