maj 23, 2024
Džordža Vašingtona 12, 11000 Beograd
MUZIKA

„FMU I GVARNERIUS NAGRAĐUJU“ – Koncert studenata Katedre za gudačke instrumente FMU

6. SEZONA CIKLUSA KONCERATA

„FMU I GVARNERIUS NAGRAĐUJU“

Koncert studenata Katedre za gudačke instrumente FMU

Program: T. A. Vitali, J. Novosel, L. v. Betoven , J. Brams, D. Poper, H. Turina, P. Sarasate, E. Šoson, Đ. Botesini, M. Ravel, D. Šostakovič

Utorak, 26. decembar 2017. godine u 20č

Pokrovitelji ciklusa: Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Grad Beograd i Kompanija NELT, koja petu godinu zaredom podržava najbolje akademce Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu

Organizatori koncerta: Fakultet muzičke umetnosti i Ustanova GVARNERIUS Beograd.

Prijatelj sezone 2017. Ustanove Gvarnerius: Kompanija Dunav osiguranje.

Ulaz na koncert je slobodan.

Sa katedre za gudačke instrumente potekle su dve značajne inicijative koje su bitno doprinele poboljšanju nivoa pedagogije. Pedesetih godina formirana je pri Muzičkoj akademiji ²ogledna škola² u kojoj su studenti i stariji učenici srednje škole (tada još uvek u sastavu Akademije) imali priliku da realizuju pedagošku praksu pod nadzorom i mentorstvom svojih nastavnika. Na ovaj način je zaokružen edukativni proces učenika i studenata u svim vidovima mogućih profesionalnih aktivnosti: koncertnom solističkom izvođaštvu, kamernoj muzici, orkestarskom muziciranju i u posebno organizovanoj pripremi za pedagoški rad. Kako se ²ogledna škola² nije uklapala u tadašnji obrazovni sistem, vrlo brzo je ukinuta, ali ova ideja je u modifikovanom vidu doživela realizaciju sa formiranjem Škole za muzičke talente u Ćupriji (1973/74). Njen zadatak je da najsposobnijoj deci iz cele Srbije omogući internatsko školovanje u gudačkoj struci, po posebnom nastavnom planu i programu, kako bi se u skraćenom vremenu pripremili za upis na Fakultet. Nastavnici Fakulteta kontinuirano prate njihov razvoj, i ova škola od osnivanja do danas egzistira kao rasadnik vrsnih gudača. Treba podvući da je obe inicijative pokrenuo tadašnji šef katedre za gudačke instrumente, Lazar Marijanović, koji je bio i prvi rukovodilac Škole za muzičke talente u Ćupriji. Posle njega tu dužnost su obavljali Vladimir Marković, Aleksandar Pavlović, Petar Ivanović, Milutin Kosanović , Slobodan Geric, Dejan Mlađenović i Dragan Đorđević.

Jedinstvo razvoja interpretatorskog umeća, kulture zajedničkog sviranja u kamernim i orkestarskim ansamblima i izgradnje pedagoških znanja odlikuju i savremeni pristup nastavi gudačkih instrumenata.

Klase violine vode redovni profesor mr Marija Jokanović, redovni profesor mr Jasna Maksimović, redovni profesor mr Gordana Matijević Nedeljković, redovni profesor mr Ivana Žikić-Aćimoski, vanredni profesor mr Tatjana Olujić, vanredni profesor Ljubomir Mihailović, vanredni profesor dr Marija Špengler, vanredni profesor mr Marko Josifoski, vanredni profesor dr Madlen Stokić i docent mr Marija Misita.

Klase viole vode redovni profesor mr Dejan Mlađenović, vanredni profesor mr Panta Veličković, docent mr Ljubomir Milanović i docent mr Nemanja Marjanović.

Klase violončela vode redovni profesor mr Sandra Belić, vanredni profesor dr Dejan Božić, vanredni profesor dr Dragan Đorđević i vanredni profesor dr Srđan Sretenović.

Klase kontrabasa vode redovni profesor mr Nebojša Ignjatović i redovni profesor dr Slobodan Gerić.

Klavirski saradnici su: samostalni umetnički saradnik mr Gordana Marjanović, samostalni umetnički saradnik Sanja Petković, samostalni umetnički saradnik mr Natalija Mladenović, samostalni umetnički saradnik Ivana Pavlović, samostalni umetnički saradnik mr Uki Ovaskainen, viši umetnički saradnik Katarina Radojičić Firevski, viši umetnički saradnik Katarina Hadži Antić Tatić, viši umetnički saradnik mr Neda Hofman, umetnički saradnik mr Dejana Kravarušić Bajić i umetnički saradnik Dušan Egerić.

Šef Katedre za gudačke instrumente je redovni profesor dr Slobodan Gerić.

Šef Veća odseka je red.prof mr Gordana Matijević Nedeljković

Nastupaju:

Andrijana Durmišević, violina,
Natalija Mladenović, klavir

Filip Dokljanov, kontrabas,
Dušan Egerić, klavir

Tijana Milaković, violina,
Uki Ovaskainen, klavir

Emilija Blagojević, violina,
Uki Ovaskainen, klavir

Sonja Marjanović, violončelo,
Uki Ovaskainen, klavir

Ana Katić, violina,
Uki Ovaskainen, klavir

Katarina Cvijetković, violina,
Sanja Petković, klavir

Vojin Mlađenović Stanić, viola ,
Katarina Firevski Radojičić, klavir

Atanasija Stanišić, violina,
Sanja Petković, klavir,

Nikola Buljančević, kontrabas,
Dušan Egerić, klavir

Leana Nikolov, violina,
Sanja Petković, klavir,

Pavle Popović, violončelo,
Dejana Kravarušić Bajić, klavir

POKROVITELJI CIKLUSA

PRIJATELJ SEZONE 2017. USTANOVE GVARNERIUS

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video
X